• Σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών με δυνατότητα επιλογής μαθημάτων εξειδικευμένων στο χώρο της υγείας ανάλογα με τις ανάγκες.

  • Δια ζώσης διδασκαλία για καλύτερη αφομοίωση γνώσεων και απόκτηση δεξιοτήτων.

  • Διδακτικό προσωπικό με εξειδίκευση/εμπειρία στον τομέα της υγείας.

  • Αξιοποίηση εμπειρίας ανώτατων στελεχών – επαγγελματιών οργανισμών παροχής υπηρεσιών υγείας.

  • Διδασκαλία με ανάλυση πραγματικών περιπτώσεων (case studies).

  • Διάρκεια σπουδών τριών εξαμήνων, συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.

  • Ωράριο παρακολούθησης μαθημάτων βολικό για εργαζόμενους.

  • Ανταγωνιστικά δίδακτρα σπουδών.

 

1. Αντικείμενο-Σκοπός  / Επαγγελματικές δεξιότητες:

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης με εξειδίκευση στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας σε Νέους Πτυχιούχους Πανεπιστημίων και ΤΕΙ καθώς και σε Στελέχη Επιχειρήσεων που απασχολούνται σε δημόσιους ή ιδιωτικούς Οργανισμούς σε όλα τα επίπεδα φροντίδας υγείας (Υπουργείο Υγείας, Υγειονομικές Περιφέρειες, Νοσοκομεία, Πρωτοβάθμιες Μονάδες, Ιδιωτικές Κλινικές, Φαρμακευτικές Εταιρίες, Ασφαλιστικές Εταιρίες, ΕΚΑΒ κ.α.). Σκοπός είναι η ειδίκευση νέων πτυχιούχων, διοικητικών στελεχών αλλά και υγειονομικού προσωπικού που έχει ή επιδιώκει να αναλάβει διευθυντικά καθήκοντα ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιήσει θεωρητικές γνώσεις και διοικητικές δεξιότητες, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας στο δημόσιο τομέα αλλά και στην αυξημένη ικανοποίηση χρηστών και την κερδοφορία στον αντίστοιχο ιδιωτικό. Το πρόγραμμα εστιάζει στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν στην εφαρμογή των αρχών της Διοίκησης στον τομέα της υγείας και σε επιπρόσθετες γνώσεις οικονομικών και πολιτικής της υγείας. Έτσι θα καταστούν σαφείς οι ιδιαιτερότητες του κλάδου υγείας και οι επαγγελματίες στον χώρο αυτό θα είναι σε θέση να διαχειριστούν τις πιέσεις του ανταγωνισμού, των περιορισμένων χρηματοοικονομικών πόρων και των αυξημένων αναγκών των ασθενών και να προάγουν την κοινωνική ευημερία μέσω της βελτίωσης του συστήματος παροχής φροντίδας υγείας.

 

2. Συγκριτικά πλεονεκτήματα του ΠΜΣ:

- Εξειδίκευση στα ζητήματα της Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες των αναγκών διοίκησης του κλάδου υγείας.

- Μικρή διάρκεια σπουδών (η παρακολούθηση των μαθημάτων περιορίζεται χρονικά σε 2  μόνο εξάμηνα). 

 

3. Εντυπώσεις Αποφοίτων (Testimonials)

 

 «Για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας είχα ακούσει και παλαιότερα. Ποτέ τόσο στις προ- όσο  και στις μεταπτυχιακές μου σπουδές δεν υπήρξε η δυνατότητα να εντρυφήσω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης. Η δυνατότητα πραγματοποίησης του συγκεκριμένου ΠΜΣ στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με ταχύ και δομημένο πρόγραμμα ήταν η αιτία που αποφάσισα να το παρακολουθήσω. Πρέπει να καταθέσω πως δύο χρόνια μετά την περάτωση των σπουδών μου, δύο ήταν κυριότερα οφέλη που αποκόμισα. Πρώτον, αντιλήφθηκα τη σημασία της ομάδας στη λειτουργία ενός Οργανισμού. Οι κλινικοί ιατροί είμαστε τις περισσότερες φορές μοναχικοί καβαλάρηδες και χάνουμε κατά αυτόν τον τρόπο μεγάλο μέρος των δυνατοτήτων μας, που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν μέσω μιας ισχυρής ομάδας. Δεύτερον, έμαθα να σκέφτομαι όπως και τα διοικητικά στελέχη και να γνωρίζω τα πιθανά τους επιχειρήματα. Συνεπώς, καταφέρνω σε ικανοποιητικότατο βαθμό να πετυχαίνω τους στόχους μου σε συναντήσεις με το διοικητικό προσωπικό. Συνιστώ λοιπόν ανεπιφύλακτα σε όλους τους ιατρούς που έχουν διοικητικές βλέψεις να παρακολουθήσουν το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα».

Δίνας Κωνσταντίνος

Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας & Διευθυντής της Β’ Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Απόφοιτος 2017

 

«Το Μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Μονάδων Υγείας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αποτέλεσε για μένα ένα κομβικό σημείο στην επαγγελματική μου καριέρα. Παρά το ότι προερχόμουν από ένα διαφορετικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο, αυτό δεν στάθηκε εμπόδιο στο να διδαχθώ νέες ακαδημαϊκές γνώσεις, μέσα από σύγχρονες διδακτικές μεθόδους συμμετέχοντας σε ρεαλιστικά θεωρητικά προβλήματα. Αυτό που έκανε την διαφορά και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του μεταπτυχιακού προγράμματος ήταν η αδιαμφισβήτητη ποιότητα, εμπειρία και εξειδίκευση των καθηγητών.  Ονόματα που δίνουν κύρος και διασφαλίζουν την ποιότητα της γνώσης,  ακόμα και μετά την λήψη του πτυχίου. Ξεχωριστή η εμπειρία της συνύπαρξής με επιτυχημένους και φιλόδοξους επαγγελματίες-συμφοιτητές, από Καθηγητές Ιατρικής μέχρι απόφοιτους του Οικονομικού τμήματος, μου χάρισε μια νέα μοναδική ευκαιρία να ακούσω φρέσκες ιδέες και να προσπαθήσω να δω τα προβλήματα του χώρου της Υγείας μέσα από μια άλλη προοπτική. Θεωρώ  ότι το Μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Μονάδων Υγείας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, μου έδωσε πολύτιμα εφόδια και μοναδικές εμπειρίες, και από την θέση του Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, το συστήνω ανεπιφύλακτα σε όσους θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους αλλά και τον τρόπο σκέψης τους στο συγκεκριμένο αντικείμενο».

Τσαλικάκης Δημήτριος

Μαθηματικός, M.Sc., Ph.D.

Διοικητής 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας

Απόφοιτος 2017

 

«Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» αποτελεί αναμφίβολα ένα εξαιρετικό πρόγραμμα στοχευμένο σε επαγγελματίες υγείας. Τα θέματα που αναλύονται είναι σημαντικά και ωφέλιμα για τους επιστήμονες υγείας και τα οποία έχω εφαρμόσει ήδη στην επαγγελματική μου πορεία στο χώρο της Υγείας. Τέλος να αναφέρω ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος από το επιστημονικό και το διοικητικό προσωπικό του Προγράμματος».

Αντωνάκης Νικόλαος

Οικονομολόγος, M.Sc., Υποψ. Διδάκτορας Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Μακεδονίας

Αναπληρωτής Διοικητής Γ.Ν. Καβάλας

Απόφοιτος 2017

 

"Πολύ ενδιαφέρον μεταπτυχιακό χρήσιμο σε πολλούς επαγγελματίες του κλάδου των Επιστημών Υγείας. Εγώ ως ακαδημαϊκός ωφελήθηκα αφού απέκτησα και μια διαφορετική αλλά συνάμα συμπληρωματική θεώρηση της επιστημονικής μου ειδικότητας. Πολλές ευχαριστίες στους συναδέλφους καθηγητές για τις ωραίες συζητήσεις και προσεγγίσεις που είχαμε όλο αυτό το διάστημα αλλά και σε όλους τους συμφοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» για το ευχάριστο, κόσμιο και αποδοτικό περιβάλλον όλο αυτό το διάστημα των σπουδών".

Κρήτας Σπυρίδων 

Καθηγητής

Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  

Απόφοιτος 2018

 

«Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του ΠΑΜΑΚ αποτέλεσε μια αξέχαστη εμπειρία! Το συγκεκριμένο master εμπλούτισε τις ακαδημαϊκές μου γνώσεις, συνέβαλε στην επαγγελματική μου εξέλιξη, αλλά και την ανάπτυξη στοιχείων της προσωπικότητας μου που ποτέ δεν είχα φανταστεί. Ηγεσία, ομαδικότητα, στρατηγική σκέψη είναι μερικά από αυτά. Το περιβάλλον ήταν απόλυτα φιλικό, ενώ υπήρχε άψογη συνεργασία με τους διδάσκοντες. Θα το επέλεγα ξανά και ξανά!».

Καλογιαννίδου Παρασκευή

Φαρμακοποιός Α.Π.Θ

Ιδιωτικό Φαρμακείο

Απόφοιτη 2018

 

“Σημαντικό κριτήριο επιλογής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» ήταν  ο σχεδιασμός του που με διευκόλυνε να το παρακολουθήσω παρά τις πολλές υποχρεώσεις της δουλειάς μου. Επίσης σημαντικό ρόλο στην επιλογή του συγκεκριμένου προγράμματος έπαιξαν τα  ενθουσιώδη σχόλια συναδέλφων που το παρακολούθησαν στο παρελθόν. Έχοντας πλέον ολοκληρώσει το πρόγραμμα, μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι ξεπέρασε τις προσδοκίες μου και θα έπρεπε να το παρακολουθούν όλα τα στελέχη στον τομέα υγείας προκειμένου να εκπαιδευτούν σε πρακτικές που αφορούν στην διαφορετικότητα, στη λήψη αποφάσεων, στην ομαδική εργασία, στην καινοτομία, στην ικανοποίηση από την εργασία και γενικότερα στη διαδικασία ηγεσίας. Ολοκληρώνοντας, είναι σημαντικό να επισημάνω ότι το πρόγραμμα μου χάρισε αφενός  μεν μια μοναδική μαθησιακή εμπειρία, αφετέρου δε στάθηκε η αφορμή να επιλεγώ σε ανώτερη θέση ευθύνης ανάμεσα σε άλλους άξιους συναδέλφους μου”.

Τσιαπράζη Θεοδώρα

Νοσηλεύτρια TE, MSc

Τομεάρχισα 2ου Τομέα, ΓΝΘ «Παπαγεωργίου»

Απόφοιτη 2018

 

«Αναμφίβολα, το κύρος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και η πολυετής παράδοσή του στις σπουδές management, αποτέλεσαν δέλεαρ ώστε να επιλέξω το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας». Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι πρόκειται για πολλαπλά ωφέλιμη εμπειρία που διεύρυνε, εξειδίκευσε και συστηματοποίησε τις γνώσεις μου για τον Τομέα Υγείας και τις διοικητικές λειτουργίες που τον διέπουν, δίνοντάς μου τα εφόδια ώστε να ανταποκριθώ με ευχέρεια σε κάθε σχετικό διοικητικό καθήκον. Συνιστώ ανεπιφύλακτα το συγκεκριμένο πρόγραμμα σε στελέχη των δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας για τη δομή, το περιεχόμενο και το συνολικά υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδό του».

Καλλιόπη Χατζίκα

Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc, PhD

Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου»

Απόφοιτη 2019