ΤΣΙΟΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καθηγητής

ΑΛΕΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Αναπλ. Καθηγητής

ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Καθηγητής

ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Αναπλ. Καθηγητής

ΒΟΥΖΑΣ ΦΩΤΙΟΣ, Αναπλ. Καθηγητής

ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ, Επίκουρος Καθηγητής

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής

ΜΟΣΧΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ, Καθηγητής

    ΚΑΠΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Λέκτορας