Δίδακτρα: 1.500 ευρώ ανά εξάμηνο  (σύνολο 4.500 ευρώ).

Καταβάλλονται σε δύο δόσεις ανά εξάμηνο, στην αρχή και στο μέσον του εξαμήνου.

  •  Υποτροφίες:

15% επί του αριθμού των εγγραφέντων νέων πτυχιούχων. Οι υποτροφίες μπορεί να είναι 100%, 50% ή 25% απαλλαγή από τα δίδακτρα.

  • Πρόγραμμα Λ.Α.Ε.Κ. 0,24:

Τα δίδακτρα μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω της εργοδοτικής εισφοράς 0,24%  του Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης εργαζομένων (Λ.Α.Ε.Κ.) του  Ο.Α.Ε.Δ.