ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

Θεσσαλονίκη, 30/3/2020

Ο Διευθυντής και τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας σας ενημερώνουν ότι:

Κατ’ εφαρμογή των μέτρων που ανακοινώθηκαν με βάση τα προβλεπόμενα στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55/11.3.2020) από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε έκτακτη συνεδρίασή της, συνεκτιμώντας τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στο πλαίσιο των έκτακτων συνθηκών και των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,

το ΠΜΣ λειτουργεί ξανά με την έναρξη εξ αποστάσεως μαθημάτων με τη χρήση πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης, από το Σάββατο 28/3/2020.

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Βασίλειος Αλετράς

Καθηγητής