ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 5ου ΚΥΚΛΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 17/12/2019:  Αιτήσεις από Δευτέρα έως Παρασκευή 11.00-14.00μμ

 

 Σημαντική Ανακοίνωση:

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έχει εγκρίνει την επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας με τη σχετική δημοσίευση στο ΦΕΚ B΄ 2756/11-7-2018.

Ο νέος Κανονισμός Λειτουργίας Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος. Επίκειται η δημοσίευσή του νέου Κανονισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον επόμενο κύκλο του Προγράμματος (Ακαδημαϊκό έτος: 2018-2019) αναμένεται να ανακοινωθεί αμέσως μετά τη δημοσίευση του Κανονισμού και την ολοκλήρωση των απαραίτητων διοικητικών διαδικασιών.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να εξακολουθείτε να εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας για το πρόγραμμα, ώστε να σας ενημερώσουμε για την έναρξη υποβολής αιτήσεων: https://goo.gl/forms/1V6tMz4gibsHAamz2

 

 

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 208/27-04-18 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση  3800/07-03-18  με ΑΔΑ:6Η20469Β7Ι-ΞΒΑ και αρ. πρωτ. Πρόσκληση  3801/07-03-18  με ΑΔΑ:66ΑΔ469Β7Ι-0ΦΕ

 

 

Πρόγραμμα Αδελφοποίησης Ελληνικής Διασποράς

Βασίλειος Αλετράς - Πέτρος Πεχλιβάνογλου  

 

 

Αρχικό ΦΕΚ Ίδρυσης Αρ. Φύλλου 2056/29 Ιουλίου 2014, Τεύχος δεύτερο

Συμπληρωματικό ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 2197/13 Οκτωβρίου 2015, Τεύχος δεύτερο