Η Γραμματεία του ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας δέχεται αιτήσεις για τον 3ο Κύκλο ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 έως την Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017, εξαιρουμένης της περιόδου από 7 έως 20 Αυγούστου 2017. ΕΛΗΞΕ